Zpracování projektové dokumentace


Datum zadání
1. 3. 2021 ?
Datum expirace
12. 3. 2021 expirovaná
Místo realizace
Jihočeský kraj
Kategorie
Služby

Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je  zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) včetně zajištění vydání společného povolení, dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu a dále zpracování a projednání DIO a zajištění vstupních podkladů (geodetické zaměření apod.)
- součástí prací je autorský dozor po dobu provádění stavebních prací a kontrola nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele
- veškeré podrobnosti naleznete v příloze

Lokalita: 
- okres České Budějovice

Termín pro podání nabídek:
- 12.03. 2021 do 10:00 hodin

Kritéria výběru:
- nejnižší nabídková cena

Kontakt

Pokud jste registrovaný uživatel, přihlaste se.

Chci kontakt k této zakázce

Další informace

2493

Michal Částek operátor