Vybudování splaškové kanalizace


Datum zadání
26. 9. 2020 ?
Datum expirace
15. 10. 2020 expirovaná
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Kategorie
Stavebnictví

Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace
- navržená splašková kanalizace bude gravitačně odvádět splaškové vody z obce do navržené ČS, z níž budou splaškové vody čerpány výtlačným řadem do ČOV
- realizací stavby dojde ke kolizím a křížení se stávající dešťovou kanalizací
- vzhledem k prostorovému uspořádání je nutné provést přeložky dešťové kanalizace D1-D3
- realizací stavby současně dojde ke kolizím a křížení se stávajícím vodovodem
- vzhledem k prostorovému uspořádání je nutné provést přeložky V1-V5 v celkové délce 871 m
- dále viz přílohy

Lokalita:
- okres Náchod

Termín pro podání nabídek:
- 15. 10. 2020 v 10:00 hodin

Kritéria výběru:
- nejnižší nabídková cena

Kontakt

Pokud jste registrovaný uživatel, přihlaste se.

Chci kontakt k této zakázce

Další informace

2555

Kateřina Šulová operátor