Zpracování projektové dokumentace


Datum zadání
1. 3. 2021 ?
Datum expirace
10. 3. 2021 expirovaná
Místo realizace
Liberecký kraj
Kategorie
Služby

Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby vedlejších polních cest VPC1 a VPC12 včetně IP3
- součástí předmětu veřejné zakázky je provedení podrobného geotechnického průzkumu a zajištění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací při následné stavební realizaci díla.
- součástí výstavby je doprovodná zeleň IP 3 v podobě liniové zeleně v délce trasy cesty
- veškeré podrobnosti naleznete v příloze

Lokalita:
- okres Česká Lípa

Termín pro podání nabídek:
- 10.03. 2021 do 10:00 hodin

Kritéria výběru:
- nejnižší nabídková cena

Kontakt

Pokud jste registrovaný uživatel, přihlaste se.

Chci kontakt k této zakázce

Další informace

2493

Michal Částek operátor