Výkon technického dozoru stavebníka - výměna oken a zateplení objektů areálu školy – 1. etapa


Datum zadání
13. 8. 2020 ?
Datum expirace
24. 8. 2020 expirovaná
Místo realizace
Ústecký kraj
Kategorie
Služby

Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), na výše uvedené akci v rozsahu ode dne účinnosti příkazní smlouvy do předání díla bez vad a nedodělků a kolaudace stavby

Lokalita:
- okres Litoměřice

Termín pro podání nabídek:
- 24. 8. 2020 v 8:30 hodin

Kritéria výběru:
- nejnižší nabídková cena

Kontakt

Pokud jste registrovaný uživatel, přihlaste se.

Chci kontakt k této zakázce

Další informace

99

Tadeáš Černý Operátor veřejných zakázek