Prověření ekonomické efektivity rozsahu a formy potenciálního splavnění


Datum zadání
7. 12. 2018 ?
Datum expirace
21. 12. 2018 expirovaná
Místo realizace
Praha
Kategorie
Služby

Podrobný popis:
- předmětem veřejné zakázky je prověření ekonomické efektivity rozsahu a formy potenciálního splavnění - vyhledávací studie infrastruktury vodních cest 
- zpracování marketingové analýzy (SWOT analýza, GAP analýza) řeky Berounky pro rekreační plavbu včetně analýzy základní přístavní infrastruktury pro rekreační plavbu s výhledem na 30 let od zprovoznění, prověření návrhu technického řešení dle stávajícího generelu a rámcová úprava na návrhovou třídu 0, prověření proveditelnosti navrženého technického řešení včetně projednání s dotčenými obcemi, ekonomické hodnocení, projednání s dotčenými subjekty podél vodní cesty včetně zástupců organizací v oboru rekreační plavby

Lokalita:
- okres Hlavní město Praha

Termín pro podání nabídek:
- 21. 12. 2018 v 10:00 hodin

Kritéria výběru:
- nejnižší nabídková cena

Kontakt

Pokud jste registrovaný uživatel, přihlaste se.

Chci kontakt k této zakázce

Další informace

99

Tadeáš Černý Operátor veřejných zakázek