Často kladené dotazy


Práce se systémem ÚředníNástěnka.cz

Jak začít využívat systém ÚředníNástěnka.cz?

Chcete-li začít dostávat oznámení o veřejných zakázkách, použijte nabídku „Registrace“ v menu, vyplňte své kontaktní údaje a odešlete je. Naši operátoři vás budou kontaktovat vzápětí.

Mějte firemní údaje aktuální

Pokud chcete změnit, aktualizovat či doplnit údaje o své firmě, přihlaste se do systému a přes nabídku „Změna údajů“ proveďte potřebné změny. Nezapomeňte změny uložit pomocí tlačítka „Změnit údaje“.

Získávejte maximálně relevantní zakázky

Po přihlášení do systému si můžete přes nabídku "Zasílání zakázek z ČR" nastavit profil zasílání zakázek tak, aby co nejlépe odpovídal vašim potřebám. Podle druhu používané služby můžete buď nastavovat požadované obory či klíčová slova. Nezapomeňte změněné nastavení uložit pomocí tlačítka „Změnit profil“.


Zpracování nabídky

Kde najdu potřebné dokumenty?

Veškeré dokumenty k příslušné veřejné zakázce jsou součástí zadávací dokumentace většinou ve formě příloh.

V jaké podobě podat nabídku?

Nabídka se podává příslušné kontaktní osobě uvedené v zadávací dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, musí být nabídka podána písemně v obálce zajištěné proti manipulaci.

V jaké lhůtě je nutné podat nabídku?

Konkrétní lhůty pro podání nabídky jsou uvedeny v příslušné zadávací dokumentaci.

Budu informován o průběhu výběrového řízení?

Zadavatel má povinnost informovat zájemce registrovaného ve výběrovém řízení o stavu výběrového řízení, jeho opakování či výběru jiného zhotovitele.

Mám jistotu proplacení?

Aby mohl příslušný zadavatel zadat zakázku, musí mít pro tento účel předem stanoven a schválen rozpočet. Díky tomu je platební morálka u veřejných zakázek na nejvyšší možné úrovni.

Musím být plátcem DPH?

Pokud tento požadavek existuje, naleznete jej v příslušné zadávací dokumentaci u základních kvalifikačních předpokladů.

Musím mít nějaké certifikace?

Požadavek na držení určitých certifikací naleznete v zadávací dokumentaci jako součást základních kvalifikačních předpokladů.

Je nejdůležitějším kritériem cena?

Základním hodnotícím kritériem nemusí být vždy pouze nejnižší cena. V některých případech je určení nejlepší nabídky složitější a obsahuje i jiné než cenové faktory. Tato hodnotící kritéria by měla být vždy zakotvena v zadávací dokumentaci. Současně s hodnotícími kritérii je také uveden způsob výběru výherce.

Na co si dát zejména pozor?

Jedním z nejčastějších důvodů, proč je nabídka zamítnuta, je nesplnění kvalifikačních předpokladů a nedoložení příslušných kvalifikačních osvědčení. Při zpracovávání nabídky proto doporučujeme pečlivě pročíst tyto požadavky a doložit je formou čestného prohlášení. V případě výhry ve výběrovém řízení následně dokládáte potřebné certifikace přímo.

Důležité je mít veškeré certifikace a rejstříky v danou chvíli platné a aktivní, stejně jako i skutečnost, že dodavatel plní řádně své daňové povinnosti vůči státu a že jeho dosavadní praxe odpovídá předmětu veřejné zakázky